Zpracování osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas RN KOVO s.r.o., se sídlem Písečník 1524, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 08593612 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával následující osobní údaje:
  a) osobní údaje poskytnuté vyplněním kontaktního formuláře

  – jméno, příjmení, společnost, email, telefonní číslo
  b) osobní údaje poskytnuté zasláním životopisu
 2. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo poptávky, plnění smlouvy, zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu webových stránek rnkovo.cz a za účelem vzájemné komunikace.
 3. Odesláním životopisu a případných dalších dokumentů (dále souhrnně jen „životopis“) souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje uvedené v životopisu zaslaném Správci společně s tímto souhlasem byly zpracovávány Správcem za účelem vyhledání vhodné pracovní nabídky.
 4. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu pravděpodobného trvání vašeho zájmu (maximálně 10 let) nebo po dobu trvání spolupráce.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i třetí strany, které jsou vázány mlčenlivostí:
  a) Poskytovatel hostingu a serverových služeb
  b) Analytické nástroje
  c) Poskytovatel fakturace a účetnictví
  d) Poskytovatel marketingových služeb
 6. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:
  a) e-mail: info@rnkovo.cz
  b) adresa: Radek Novák – RN Kovo, Písečník 1524, 562 01 Ústí nad Orlicí
 7. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  a) vzít souhlas kdykoliv zpět,
  b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.